Motto: „Pokud je v potoce málo vody, není to chybou koryta, ale zdroje, ze kterého voda vytéká.“ (sv. Jeroným, dopis 17)