Kontakt

Autorkou a zároveň odbornou garantkou projektu je ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

životopis napsaný formou vyprávění o cestě ke Kryštofově biblické krabičce je k nahlédnutí zde
osobní kontakt: zimm.marie61@gmail.com

Autorkou ilustrací je paní Zdeňka Josefina Trnečková z Prostějova.

osobní stránky: www.obrazytrneckova.cz

Grafické práce na úpravě karet a sazbě čítanky a metodické příručky provedla ThLic. Marie Benáková. 

O spolku Cesty katecheze z.s.

Spolek Cesty katecheze byla založen v roce 2009 na podporu dalšího vzdělávání katechetů a rodičů při výchově víry svých dětí. 

Jeho základní stránky www.cestykatecheze.cz byly věnovány především obsahu časopisu Cesty katecheze, který slouží pro vzdělávání v oblasti katecheze a vyučování náboženství. Tyto stránky slouží v současné době jako archiv časopisu.

Více o spolku najdete na stránkách:

Cesty katecheze, z.s.
https://kpcpodpora.webnode.cz/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22900225/cesty-katecheze-z-s/zivnosti/

E-mail: cestykatecheze@gmail.com


Projekty podporované spolkem Cesty katecheze: 


  • Zpřístupnění plného rozsahu časopisu Cesty katecheze (2009-2015) až do roku 2024

www.cestykatecheze.cz 

   • Program pro farní katechezi dětí od 3 do 12 let zaměřený na liturgickou výchovu - Katecheze Dobrého pastýře: 

www.katechezedobrehopastyre.cz  

  • Liturgie (nejen) pro děti: (stránky projdou rekonstrukcí)

www.liturgieprodeti.cz