Metodika

Metoda použitá v programu Kryštofova biblická krabička (dále KBK) vychází z tzv. Boží pedagogie a Pedagogiky víry. Konkrétní provedení pak z dlouhodobých zkušeností autorky s katechezí malých dětí a z inspirace mezinárodním programem Katecheze Dobrého pastýře. Nejde ale o totožný program, inspirace se projevuje v přístupu k dětem, k výběru témat a prostředků v katechezi.

Součástí KBK je metodická příručka, která poskytuje rodičům a ostatním průvodcům dětí podrobné pokyny. 

Základními didaktickými prostředky v tomto programu jsou: 

 • Písmo svaté a k němu vytvořený materiál pro četbu a prožívání vybraných textů
 • Liturgie křtu a mše svaté a k nim vytvořený materiál
 • připravené prostředí, které dětem vytvoříte

V pozadí toho všeho je váš osobní vztah k Bohu a vztah k dětem, který by měl odrážet Boží láskyplný vztah ke každému z nás. 

Didaktické prostředky 

PÍSMO SVATÉ je základním zdrojem pro setkání s živým Bohem. Děti by měly poznat Bibli, ve které si čtou a ze které se modlí rodiče. V tomto programu pracujeme s liturgickým překladem Písma svatého a s dalšími materiály:

 • text biblického úryvku obsahuje Čítanka k programu KBK v kap. 1 až 23; některé texty jsou natištěny modrou barvou (čtou se spolu s "černým" textem dětem starším pěti let) a některé fialově (pro děti od šesti až sedmi let);
 • klíčový verš nebo verše jsou natištěny na tzv. ozdobné kartě k modlitbě; děti si mohou vyrábět vlastní modlitební karty nebo knížečky, do kterých si text opíší (týká se větších dětí, které rády píší)
 • po četbě textu používáme dřevěný a obrazový materiál: podložku, kulisu, figurky, případně doplňky, které si děti samy nebo s pomocí dospělého vyrobí.

S dětmi do přibližně pěti let objevujeme v textech projevy Boží lásky k nám. Otázky, které k tomu mohou rodiče inspirovat, najdete v metodické příručce k programu KBK. 

S dětmi od pěti let navíc uvažujeme o odpovědi člověka na projevy Boží lásky. Nejprve hledáme odpověď v textu, poté ve vlastním životě. Metodická příručka proto obsahuje podněty a otázky k hledání těchto odpovědí. 

Pestrost materiálů pro práci dětí slouží k tomu, aby byly při katechezi aktivní. Materiály pomáhají:

 • vizualizovat hlavní myšlenku a skutečnosti, které jsou třeba pro uvažování nad poselstvím katecheze (nepoužíváme proto mnoho detailů, materiál musí být jednoduchý)
 • představit si situaci, o které čteme a uvažujeme
 • dát dětem možnost, aby mohlo opakovaně pracovat s materiálem samo a postupně si objevené poselství pro sebe zvnitřňovalo
 • najít odpověď Bohu v modlitbě, a tak děti uvádět do spontánního rozhovoru s Bohem.

LITURGIE KŘTU A MŠE SVATÉ jsou druhým a neméně důležitým zdrojem katecheze, protože při jejich slavení přijímáme účast na Božím životě. Při katechezích se soustředíme na to, aby děti porozuměly liturgickým znamením, která viditelným způsobem ukazují, čím nás Bůh při slavení těchto svátostí obdarovává. Hlavními didaktickými prostředky pro liturgickou katechezi jsou:

 • texty liturgických modliteb, které se vztahují k vybraným liturgickým gestům; texty obsahují kap. 24 a 25 v Čítance k programu KBK
 • materiál k obřadu křtu (více viz rubrika Materiál pro děti)
 • materiál ke mši svaté (více viz rubrika Materiál pro děti)

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ je pojem z Montessori pedagogiky, kterou je tento program také inspirován. Připravené prostředí pomáhá dětem soustředit se na práci a zároveň jim má připomínat přítomnost Boží v našem životě. V praxi to znamená:

 • pro katechezi s dětmi vybereme prostor, kde je nerozptylují jiné hračky a věci (např. na uklizeném stole, kde jindy jíme) a kde budou přítomny jen předměty potřebné ke katechezi
 • s materiály pro katechezi dítě pracuje, aby pak mohlo dojít k jeho vnitřnímu rozjímání a k modlitbě. Z toho důvodu je třeba, aby materiály ke katechezi měly od počátku své místo. Dále aby si s nimi dítě nehrálo v jiných svých hrách, ale na druhé straně mělo možnost kdykoliv se biblickým tématem zabývat.  a řád a dítě si je bere jen za tímto účelem, a to kdykoliv, kdy má potřebu se jimi zabývat. Materiály musejí mít svůj systém uložení (vnější řád je důležitý pro utváření vnitřního řádu).

Boží přítomnost mezi námi dětem připomíná MODLITEBNÍ KOUTEK. Doporučujeme vyhradit místo na skříňce, nebo na poličce, kde může být stále vystavena základní deska s podložkou a na ní např. stojánek k ozdobnou kartou, případně i figurky související s biblickým textem na kartě. U tohoto modlitebního koutku se můžete scházet k modlitbě a dítě tak bude inspirováno k tomu, aby se k němu vracelo i v průběhu dne.


Videoprůvodce: Jak pracovat s biblickou krabičkou

Videokurz je určen rodičům a dalším dospělým průvodcům dětí. Bude obsahovat celkem pět krátkých videí:

 • Představení KBK v kostce a ukázka práce s materiálem
 • O tajemství Vánoc

 • O tajemství Božího království

 • O velikonočním tajemství

 • O tajemství církve a jejím slavení svátostí (termín smlouva)

Tato videa se připravují. 

Příprava didaktického materiálu

Pro jednotlivé katecheze je připraven materiál, který je uložen v "Kryštofově biblické krabičce". Materiál dítě pod vedením nebo s pomocí rodičů dotváří. Více informací obsahuje stránka Materiál pro práci dětí

Scénáře katechezí pro rodiče 

Přehled scénářů katechezí, kde je uveden jejich obsah, cíl a doporučení pro rodiče, je uveden na samostatné stránce Scénáře katechezí.

Podrobné scénáře pro práci s dětmi obsahuje tištěná metodická příručka.