Slovníček základních pojmů

Tato stránka obsahuje pojmy, se kterými se setkáte v metodice. Některé je třeba vysvětlit i dětem. Obrázky přiřazené k pojmům jsou kulisy k diorámatu s dolepenými prvky. Nejsou vybrány náhodně, ale nějakým způsobem souvisí s obsahem pojmu. Naše vysvětlení z nich vychází, nehledejte zde proto přesné katechismové definice, ale spíše výklad přizpůsobený rodičům a dětem na základě obsahu katechezí.

Pokud vám zde bude některý pojem chybět, využijte dialogové okno a napište si o něj. 

Stránka se ještě tvoří, proto není úplná. Děkujeme za pochopení. 

ANTROPOLOGICKÁ KATECHEZE

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

BOŽÍ PEDAGOGIKA

CÍRKEV

Církev je společenstvím Ježíše Krista s lidmi, kteří v něj uvěřili a přijali křest. Je to rodina Ježíšových bratrů a sester, kteří se od něj učí poznávat Boha a žít s ním. 

KATECHEZE

Katecheze je setkáním s živým Bohem skrze jeho slovo v Písmu svatém, jeho konání v liturgii, skrze setkání s jeho láskou, kterou nás naplňuje, a můžeme ji projevovat sobě navzájem. Katecheze má rozeznít naše srdce a vyvolat v něm odezvu. 

KÉRYGMA A KÉRYGMATICKÁ KATECHEZE

Kérygma je jádrem křesťanské víry. Je to radostná zvěst o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení. Kérygmatická katecheze hlásá toto kérygma v souvislostech všeho, co pro nás Bůh ze své lásky učinil a stále činí. 

LITURGIE

PEDAGOGIKA VÍRY

PÍSMO SVATÉ

SMLOUVA

SVÁTOSTI

...