Motivační příběh

Vložte svůj text...

Freska sv. Kryštofa z katedrály Panny Marie ve španělské Seville, kde je pohřben také Kryštof Kolumbus.

Kryštofova biblická krabička je pojmenována po silákovi, který se narodil před mnoha lety v Turecku. Byl tak dobrý, že je uctíván jako jeden ze čtrnácti nebeských pomocníků. Poslouchejte, proč by právě on mohl být váš průvodce a kamarád.

Legenda o Kryštofovi

Rodiče mu dali jméno REPROBUS, protože byl velmi statný. Kromě toho měl velmi dobré srdce. Chtěl proto dát svoji sílu a ostatní schopnosti do služby nejmocnějšímu z králů.

Když už si myslel, že našel toho nejmocnějšího pána, kterého se báli i králové, zjistil, že není nejmocnější. Bál se totiž kříže. Když mu někdo ukázal kříž s tělem Ježíše, utíkal pryč.

A tak se Reprobus vydal najít pána, který byl na kříži. Cestou potkal poustevníka, muže, který žije o samotě v lese a pomáhá lidem, kteří za ním přijdou, poznat tohoto pána. Poustevník Reprobovi vyprávěl o Ježíši Kristu a doporučil mu, aby pomáhal lidem, a tím bude sloužit nejmocnějšímu pánovi Ježíši.

Reprobus se usadil u dravé řeky a pomáhal lidem přebrodit ji a dostat se na druhý břeh. Jednou přenášel přes řeku dítě. Dítě bylo stále těžší a těžší, takže jen stěží dosáhli druhého břehu.

Silák se tomu velice divil a řekl dítěti: "Zdálo se mi, jakoby bych na ramenou nesl celý svět." Dítě mu odpovědělo: "Nesl jsi víc. Nesl jsi tvůrce světa, Ježíše Krista. Já jsem ten pán, kterému sloužíš." A také mu řeklo: "Vraž do země svou hůl a v další den bude jako stromek plná květů a plodů." A tak Reprobus poznal, že nesl skutečného krále celého světa.

Ježíš dal Reprobovi jméno Kryštof, což v řečtině znamená

TEN, KDO NOSÍ JEŽÍŠE KRISTA.

O Ježíši byla sepsána kniha, do které můžeš pomocí této krabičky nahlédnout a poznat tak nejlepšího KRÁLE, který zná i TEBE a má tě rád.

Příběh je součástí sešitu XXXX.